Wat als u niet tevreden bent over uw podotherapeut?  De wet stelt dat iedere zorgaanbieder (zoals uw behandeld podotherapeut) vanaf 1 januari 2017 de verplichting heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen, die een klager gratis advies kan geven over het indienen en formuleren van een klacht, dan wel over het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Indien de klachtenfunctionaris werkzaam is bij de zorgaanbieder, waarborgt de zorgaanbieder dat de klachtenfunctionaris onafhankelijk zijn functie kan uitoefenen. Praktijken die er niet voor kiezen zelf een klachtenfunctionaris te benoemen (bijvoorbeeld de kleine praktijken) kunnen gebruik blijven maken van de dienstverlening (klachtenfunctionaris) van het Kwaliteitsregister Paramedici. Als patient kunt u uw klacht op de volgende manier uiten:

  1. Bespreek uw klachten met de betreffende podotherapeut

  Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan. Vindt u het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland (030-2991970). In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiƫntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland. De medewerkers van Zorgbelang kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw podotherapeut.

  2. Dien uw klacht in bij de klachtenfunctionaris van de betreffende praktijk

  Heeft u een klacht over uw podotherapeut (een klacht over de zorgverlening of bejegening)? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van uw podotherapiepraktijk. Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken en opsturen naar de podotherapiepraktijk. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als 'klager' geen kosten verbonden. Wanneer de betreffende podotherapeut niet beschikt over een klachtenfunctionaris, kunt u uw klacht kenbaar maken bij het Klachtenloket Paramedici via info@klachtenloketparamedici.nl
  of telefonisch op 030 - 310 09 29.

Contact

Voor overleg of het maken van een afspraak kunt u ons bellen of mailen:

Telefoon: (+31) 040-2019187 of WhatsApp: (+31) 06-12372677
E-mail: podotherapieternatus@gmail.com
E-mail (extra beveiligd): podotherapieternatus@zorgmail.nl
Adres Valkenswaard: Gezondheidscentrum Vlaslant, Waalreseweg 31c, 5554 HA
Adres Westerhoven: Medisch Centrum Westerhoven, Provincialeweg 28, 5563 AH
  Maak contact via WhatsApp !

  Vind ons op LinkedIn !

  Vind ons op facebook !